រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងបរិវេណ រោងចក្រយ៉ាហ្សាគិ(YAZAKI) នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុង ស្ថិតក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងបរិវេណ រោងចក្រយ៉ាហ្សាគិ(YAZAKI) នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុង ស្ថិតក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង