រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រោងចក្រ មីកាសា ស្ព័ត(ខេមបូឌា) ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រោងចក្រ មីកាសា ស្ព័ត(ខេមបូឌា) ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លារ ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល ក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង