រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព ជុំវិញខេត្ត និងនាយក នាយករងរដ្ឋបាល និងនាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាព ព្រមទាំងមន្រ្តីទទួលបន្ទុករបាយការណ៍ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ១-គោលបំណង នៃការរៀបចំរបាយការណ៍ ២-ប្រភេទរបាយការណ៍ ៣-ការរៀបចំរបាយការណ៍ ៤-ទម្រង់របាយការណ៍រដ្ឋបាល និង៥-ទម្រង់របាយការណ៍បុគ្គលិក។

អត្ថបទទាក់ទង