រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ដល់កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុ ក្រោម១៨ឆ្នាំ ទូទាំងស្រុកកោះកុង ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅ​មណ្ឌលសុខភាព​ត្រពាំងរូង ស្ថិតនៅ​ភូមិត្រពាំងរូង ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង​

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ដល់កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុ ក្រោម១៨ឆ្នាំ ទូទាំងស្រុកកោះកុង ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅ​មណ្ឌលសុខភាព​ត្រពាំងរូង ស្ថិតនៅ​ភូមិត្រពាំងរូង ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង​

អត្ថបទទាក់ទង