រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ សេចក្ដីព្រាងតារាង១.១ក តារាងអាទិភាពស្រុក និងតារាង ១.២ តារាងលទ្ធផលអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២០-២០២២ របស់រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា

លោក ចេង មុនីរិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ សេចក្ដីព្រាងតារាង១.១ក តារាងអាទិភាពស្រុក និងតារាង ១.២ តារាងលទ្ធផលអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២០-២០២២ របស់រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា។

អត្ថបទទាក់ទង