រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលការឧបត្ថម្ភពីសមាគមបញ្ញាវន្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត(យុវជន ក១២) សាខាខេត្តកោះកុង នូវអង្ករ ចំនួន ១តោន កន្លះ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលការឧបត្ថម្ភពីសមាគមបញ្ញាវន្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត(យុវជន ក១២) សាខាខេត្តកោះកុង នូវអង្ករ ចំនួន ១តោន កន្លះ ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង