រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈមេប្រយោគប្រឡងគ្រូ ចុះពិនិត្យលើសំណុំឯកសារបេក្ខជន ដាក់ពាក្យសុំប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម និងមត្តេយ្យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល១២+២ និង១២+៤

គណៈមេប្រយោគប្រឡងគ្រូ ចុះពិនិត្យលើសំណុំឯកសារបេក្ខជន ដាក់ពាក្យសុំប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម និងមត្តេយ្យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល១២+២ និង១២+៤ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង