រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមគោរព ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១២ ឆ្នាំឡើង ដែលខកខានមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង សូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ តាមទីតាំង និងកាលបរិច្ឆេទ ដូចខាងក្រោម :

សូមគោរព ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១២ ឆ្នាំឡើង ដែលខកខានមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង សូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ តាមទីតាំង និងកាលបរិច្ឆេទ ដូចខាងក្រោម :

អត្ថបទទាក់ទង