រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ទឹកធ្លាក់ស្ទឹងពង្រូល

ទឹកធ្លាក់ស្ទឹងពង្រូល មានចម្ងាយពីគល់ស្ពានស្រែអំបិលត្រឹមតែ២០គ.មប៉ុណ្ណោះ (ផ្លូវគ្រួសក្រហម)
https://goo.gl/maps/2CsAGxJFdrPBhtsC6

រូបថត khxng Kheng

អត្ថបទទាក់ទង