រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឈឺន ភស្តារ នាយករងរដ្ឋបាល និង លោកស៊ន ពិសិដ្ឋ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្រុកថ្មបាំង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មលើដំណាំចេក នៅឃុំថ្មដូនពៅ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

លោក ឈឺន ភស្តារ នាយករងរដ្ឋបាល និងស៊ន ពិសិដ្ឋ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្រុកថ្មបាំង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មលើដំណាំចេកដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម១៦នាក់ ស្រី១២នាក់ នៅឃុំថ្មដូនពៅ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង