រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត និងលោកជំទាវឧកញ៉ា នឹម វណ្ណះ តាមរយៈលោកស្រីមេធាវី សាយ ស្រីច័ន្ទ និងលោកមេធាវី ព្រុំ សុវណ្ណារ៉ា ដែលបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន ១០,០០០ម៉ាស់

សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត និងលោកជំទាវឧកញ៉ា នឹម វណ្ណះ តាមរយៈលោកស្រីមេធាវី សាយ ស្រីច័ន្ទ និងលោកមេធាវី ព្រុំ សុវណ្ណារ៉ា ដែលបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន ១០,០០០ម៉ាស់ ដល់សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទប់ទល់ និងការរាលដាលមេរោគកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង