រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមន៍ សិស្សនិស្សិត បញ្ញាវន្ត ក្មេងវត្ត ប្រចាំខេត្តកោះកុង បានឧបត្ថម្ភ វិទ្យុទាក់ទង ចំនួន ០៣គ្រឿង ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមន៍ សិស្សនិស្សិត បញ្ញាវន្ត ក្មេងវត្ត ប្រចាំខេត្តកោះកុង បានឧបត្ថម្ភ វិទ្យុទាក់ទង ចំនួន ០៣គ្រឿង ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង