រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ សរ ស៉ីមអ៉ីម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង​ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តការងារគាំពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច នៅក្រោមថ្នាក់ជាតិ

លោកជំទាវ សរ ស៉ីមអ៉ីម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង​ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តការងារគាំពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច នៅក្រោមថ្នាក់ជាតិ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ។

អត្ថបទទាក់ទង