រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដីនិងកុមារ (គ.ក.ស.ក) បានដឹកនាំសមាជិក គ.ក.ស.ក និង គ.ក.ន.ក ឃុំទាំង៦ នៃស្រុក ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្ដការងារគាំពារ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដីនិងកុមារ (គ.ក.ស.ក) បានដឹកនាំសមាជិក គ.ក.ស.ក និង គ.ក.ន.ក ឃុំទាំង៦ នៃស្រុក ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្ដការងារគាំពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារតូច ថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom នៅសាលប្រជុំការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៃរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដកោះកុង។

___

ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង