រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា នៃខេត្តកោះកុង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា នៃខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង