រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ ​និងនេសាទខេត្តកោះកុង៖ សេចក្តីជូនដំណឹង អំពាវនាវឱ្យសហគ្រាស អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតផលជលផលក្រោយប្រមូលផលដែលកំពុង មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង

អំពាវនាវឱ្យសហគ្រាស អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតផលជលផលក្រោយប្រមូលផលដែលកំពុង មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឱ្យទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំ កម្មវិធីគាំទ្រសហគ្រាសជលផលខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ (VCIS) ក្រោមលិទ្ធផលទី២ របស់គម្រោង ខេបហ្វីស-ខេបធ័រ បានបើកទទួលពាក្យស្នើសុំជុំទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។

សូមចូលមើលដូចមានក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត​

អត្ថបទទាក់ទង