រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកថ្មបាំង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ បានប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី អុល បញ្ញា ប្រធានគ.ក.ស.ក ស្រុកថ្មបាំង និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអនុប្រធាន សមាជិក គ.ស.ក.ស សរុប ១៦ នាក់ ស្រី ១០ រូប។

អត្ថបទទាក់ទង