រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្រ្តី និងបុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីករណីស្លាប់ស្រ្តី និងបុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង