រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មការបច្ចេកទេស មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ និង សេ (Hepatitis B & C ) ដើម្បីចែករំលែកចំនេះដឹង និងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនៃបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យ”មន្ទីរពេទ្យជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល”

គណៈកម្មការបច្ចេកទេស មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ និង សេ (Hepatitis B & C ) ដើម្បីចែករំលែកចំនេះដឹង និងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនៃបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យ"មន្ទីរពេទ្យជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល" ជាពិសេសដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចតាមចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅរបស់មន្ទីរពេទ្យ ដោយធ្វើឱ្យមន្ទីរពេទ្យក្លាយជាគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណ:ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងផ្តល់ទំនុកទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

អត្ថបទទាក់ទង