រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពធ្វេីសំណាកលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុនចូលបង្រៀន នៅតាមសាលានានា ក្នុងខេត្តកោះកុង​ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩​ ពេលបើកឱ្យដំណើរការសាកល្បងឡើងវិញ។

សកម្មភាពធ្វេីសំណាកលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុនចូលបង្រៀន នៅតាមសាលានានា ក្នុងខេត្តកោះកុង​ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩​ ពេលបើកឱ្យដំណើរការសាកល្បងឡើងវិញ។

អត្ថបទទាក់ទង