រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី បុគ្គលិក មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង ដែលបានចូលរួមបដិភាគថវិកាចំនួន ២,១០០,០០០រៀល ក្នុងការរៀបចំតម្លើងម៉ាស៊ីនផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី បុគ្គលិក មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង ដែលបានចូលរួមបដិភាគថវិកាចំនួន ២,១០០,០០០រៀល ក្នុងការរៀបចំតម្លើងម៉ាស៊ីនផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន។

អត្ថបទទាក់ទង