រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី បុគ្គលិក នៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការសាងសង់ទីតាំង រោងស្តុកម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែន ចំនួនថវិកាសរុប ២,១១០,០០០រៀល

ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី បុគ្គលិក នៃការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការសាងសង់ទីតាំង រោងស្តុកម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែន ចំនួនថវិកាសរុប ២,១១០,០០០រៀល។

អត្ថបទទាក់ទង