រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចផ្សព្វផ្សាយ ពីគោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗ និងរំលឹកឡើងវិញនូវការអនុវត្តន៍តួនាទី ភារកិច្ចរបស់គណ:កម្មាធិការ គ.ក.ស.ក ស្រុក និងគណ:កម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ (គ.ក.ន.ក ) ស្រុកបូទុមសាគរ

លោកជំទាវប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ដ្រី និងកុមារខេត្ត បានសហការជាមួយមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង ចុះផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយ ពីគោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗ និងរំលឹកឡើងវិញនូវការអនុវត្តន៍តួនាទី ភារកិច្ចរបស់គណ:កម្មាធិការ គ.ក.ស.ក ស្រុក និងគណ:កម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ (គ.ក.ន.ក ) ស្រុកបូទុមសាគរ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន២២ នាក់ ស្រី១២នាក់ នៅសាលាស្រុកបូទុមសាគរ។

អត្ថបទទាក់ទង