រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

និសិ្សតឆ្នាំទី៥ នៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ឯកទេសសំណង់សុីវិល​ ដែលចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ជាមួយជំនឿ សាសនាក្នុងខេត្តកោះកុង សម្រាប់ជាជំនួយ ក្នុងការសរសេរសារណា អំពីប្រធានបទ”ការអភិវឌ្ឍវិស័យអេកូទេសចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង”​

លោក អ៊ូច​ ទូច​ ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​ និងសាសនា​ ខេត្តកោះកុង​ បានស្វាគមន៍​ និសិ្សតឆ្នាំទី៥ នៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ឯកទេសសំណង់សុីវិល​ ដែលចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ជាមួយជំនឿ សាសនាក្នុងខេត្តកោះកុង សម្រាប់ជាជំនួយ ក្នុងការសរសេរសារណា អំពីប្រធានបទ"ការអភិវឌ្ឍវិស័យអេកូទេសចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង"​។

អត្ថបទទាក់ទង