រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការចុះពិនិត្យទីតាំងដី ដែលត្រូវស្នើសុំវាស់វែង ដើម្បីផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុម ៣១៧ គ្រួសារ

អត្ថបទទាក់ទង