រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា”សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តថវិកាក្រុង ស្រុក និងប្រកាសស្តីពីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា"សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តថវិកាក្រុង ស្រុក និងប្រកាសស្តីពីរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom។

អត្ថបទទាក់ទង