រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញប្រគល់ថវិកាទ្រទ្រង់សមាជិកភាពកាកបាទក្រហមវិស័យសាលាខេត្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៥,៩១០,០០០រៀល ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង

លោក អ៊ុក សុតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញប្រគល់ថវិកាទ្រទ្រង់សមាជិកភាពកាកបាទក្រហមវិស័យសាលាខេត្ត ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៥,៩១០,០០០រៀល ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង