រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទដែលតា (Delta) នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

សេចក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល ស្ដីពីការពង្រឹងអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទដែលតា (Delta) នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ។

អត្ថបទទាក់ទង