រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោង ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ប្រកបដោយបរិយាបន្ន ក្នុងតំបន់ GMS

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោង ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរណ៍ប្រកបដោយបរិយាបន្ន ក្នុងតំបន់ GMS។

អត្ថបទទាក់ទង