រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ សហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យសាលាខេត្ត បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន ១,២០០,០០០រៀល ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ សហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា វិស័យសាលាខេត្ត បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន ១,២០០,០០០រៀល
ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង