រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមមេត្តារួសរាន់ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នៅសល់តែ ២ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ!

សូមមេត្តារួសរាន់ ការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នៅសល់តែ ២ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ!

អត្ថបទទាក់ទង