រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីវិធីផ្សព្វផ្សាយ”ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបើកខេត្តព្រះសីហនុ ជាគោលដៅទេសចរណ៍សុវត្ថិភាព និងបៃតង”

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីវិធីផ្សព្វផ្សាយ"ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបើកខេត្តព្រះសីហនុ ជាគោលដៅទេសចរណ៍សុវត្ថិភាព និងបៃតង"។

អត្ថបទទាក់ទង