រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាព ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ជូនប្រជាការពារ និងបុគ្គលិកអនាម័យ នៅខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សកម្មភាព ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ជូនប្រជាការពារ និងបុគ្គលិកអនាម័យ នៅខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង