រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ជឹង សុខម៉េង និងភរិយា ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៣០០ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការសាងសង់ទីតាំងផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក ជឹង សុខម៉េង និងភរិយា ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៣០០ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការសាងសង់ទីតាំងផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន សម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង