រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ លោក ធន រ៉េត មហាឧបាសិកា ទៀវ គឹម ងួន និងក្រុមគ្រួសារ បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ២,០០០ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជន នៅខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ លោក ធន រ៉េត មហាឧបាសិកា ទៀវ គឹម ងួន និងក្រុមគ្រួសារ បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ២,០០០ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជន នៅខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង