រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រី បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ កញ្ញា Jea Jenny, កញ្ញា Ly Ratana, កញ្ញា Bou Sotheary, កញ្ញា Sophea Emmy, កញ្ញា Patt Keomorokot និង កញ្ញា Po Primrachnith ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ដែលមានចិត្តសប្បុរស និងសទ្ធាជ្រះថ្លា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ អាល់កុលទឹក(ដបចំណុះ០,៥លីត្រ) ចំនួន៩០០ដប និងម៉ាស់KN95 ចំនួន ១,៤០០ម៉ាស់

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រី បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ កញ្ញា Jea Jenny, កញ្ញា Ly Ratana, កញ្ញា Bou Sotheary, កញ្ញា Sophea Emmy, កញ្ញា Patt Keomorokot និង កញ្ញា Po Primrachnith ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ដែលមានចិត្តសប្បុរស និងសទ្ធាជ្រះថ្លា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ អាល់កុលទឹក(ដបចំណុះ០,៥លីត្រ) ចំនួន៩០០ដប និងម៉ាស់KN95 ចំនួន ១,៤០០ម៉ាស់ ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗទៀត។

អត្ថបទទាក់ទង