រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅសាលាស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះ យោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

នៅសាលាស្រុកបូទុមសាគរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះ យោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតី លោកស្រី នូ សេងគា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក នឹង ជាប្រធានអង្គប្រជុំ ដោយបានអញ្ជើញចូលរួមដោយ លោកលោកស្រីអនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា គ.ក.ស.ក ស្រុក ដោយមានរបៀបវារៈ
១.បើកកិច្ចប្រជុំ និងមតិស្វាគមន៍
២.ពិនិត្យកូរ៉ុុម និងសមាសភាពចូលរួម
៣.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រោងរបៀបវារៈ នៃកិច្ចប្រជុំ
៤.ពិនិត្យសេចក្តីព្រោងកំណត់ហេតុប្រជុំប្រចាំខែតុលា
៥.របាយការណ៍របស់សមាជិក គ.ក.ស.ក
៦.បញ្ហាផ្សេងៗ
៧.មតិបូកសរុប និងបិទអង្គប្រជុំ

អត្ថបទទាក់ទង