រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់បុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់បុរស ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង