រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភ្សាពាក់ព័ន្ធការផ្តល់សេវា នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្ត

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភ្សាពាក់ព័ន្ធការផ្តល់សេវា នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្ត។
កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណង ដើម្បីមានមូលដ្ឋាន ក្នុងការផ្តល់ពត៌មានត្រឡប់ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមកទទួលសេវា នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង