រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០១នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០១នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង