រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ សាលា ៣ មានសាលាបឋមទីរួមខេត្ត បឋម ជា ស៊ីម និងអនុវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ក្នុងគោលបំណង ស្វែងរកគន្លឹះធ្វើឲ្យសាលារៀនទាំង៣នេះឆ្ពោះទៅរកបរិបទថ្មី

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ សាលា ៣ មានសាលាបឋមទីរួមខេត្ត បឋម ជា ស៊ីម និងអនុវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ក្នុងគោលបំណង ស្វែងរកគន្លឹះធ្វើឲ្យសាលារៀនទាំង៣នេះឆ្ពោះទៅរកបរិបទថ្មី

អត្ថបទទាក់ទង