រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារ នៃទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ សាលាខេត្តកោះកុង បានប្រគល់សៀវភៅ និងឯកសារនានារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងទម្រង់បំពេញថវិការដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុក និងឃុំ នៃស្រុកស្រែអំបិល ស្រុកបូទុមសាគរ និងស្រុកកោះកុង

ក្រុមការងារ នៃទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ សាលាខេត្តកោះកុង បានប្រគល់សៀវភៅ និងឯកសារនានារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងទម្រង់បំពេញថវិការដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុក និងឃុំ នៃស្រុកស្រែអំបិល ស្រុកបូទុមសាគរ និងស្រុកកោះកុង ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ដល់រដ្ឋបាលស្រុក និងរដ្ឋបាលឃុំ ក្នុងការអនុវត្តការងារសេវាសង្គម និងការបិទផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវទម្រង់ថវិការដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្នុងយន្តការបង្ហាញពីតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការអនុវត្តថវិការដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។

អត្ថបទទាក់ទង