រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ០៤៥/២១ ក.ប/ស.ជ.ណ.ព.ក

#សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៤៥/២១ ក.ប/ស.ជ.ណ.ព.ក ស្ដីពីការប្រាព្ធទិវាពិភពលោក ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង