រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលខេត្តស្តីទី តំណាងលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញប្រគល់រទេះរុញ ០១ គ្រឿង ជូនលោកស្រី នៅ ចន្ធី សម្រាប់សម្រួលការប្រើប្រាស់ និងសម្រួលការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃ និងថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលខេត្តស្តីទី តំណាងលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញប្រគល់រទេះរុញ ០១ គ្រឿង ជូនលោកស្រី នៅ ចន្ធី សម្រាប់សម្រួលការប្រើប្រាស់ និងសម្រួលការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃ និងថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។

អត្ថបទទាក់ទង