រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ១ ទាំង២៤៧គ្រួសារ

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ១ ទាំង២៤៧គ្រួសារ

អត្ថបទទាក់ទង