រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ជូនដំណឹងពីការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ QR Code “បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងឌីជីថល StopCovid QR Vaccine”

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ជូនដំណឹងពីការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ QR Code “បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងឌីជីថល StopCovid QR Vaccine”

ប្រព័ន្ធ QR Code “StopCovid QR Vaccine” មានមុខងារសំខាន់ចំនួនបី៖

១) សម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩
២) គ្រប់គ្រងការធ្វើចត្តាឡីស័ក
៣) បង្ហាញព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។

អត្ថបទទាក់ទង