រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ចាន់ សុខ មេឃុំប្រឡាយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ

លោក ចាន់ សុខ មេឃុំប្រឡាយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ អនុភូមិនិងសមាជិកភូមិ គ្រប់ភូមិ។

អត្ថបទទាក់ទង