រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរងស្រុក និងលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការអនុវត្តការងារសេវាសង្គម ស្រុក ក្រុង និងឃុំ

លោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរងស្រុក និងលោក លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំទាំង ៦ នៃស្រុក គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំទាំង៦ នៃស្រុក បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការអនុវត្តការងារសេវាសង្គម ស្រុក ក្រុង និងឃុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom Meeting) ដោយប្រជុំរួមនៅការិយាល័យសង្គមកិច្ច និងសុខុមាលសង្គមស្រុកស្រែអំបិល។

_____
ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង