រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ ដែលមានអាយុ ៥ ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ ដែលមានអាយុ ៥ ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង