រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការ អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន ឡើងវិញ ទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការ អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន ឡើងវិញ ទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល។

___
ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង